PernChang-Zoms

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: เพื่อนช่างดอทคอม => ประชาสัมพันธ์วงการอิเล็คทรอนิกส์ => ข้อความที่เริ่มโดย: อ.สำราญ ชนะบุตร ที่ พฤษภาคม 10, 2018, 02:16:39 PMหัวข้อ: ประธานชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส์ราชบุรี เข้าพบ กสทช.เขต19 ราชบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: อ.สำราญ ชนะบุตร ที่ พฤษภาคม 10, 2018, 02:16:39 PM
วันนี้ประธานชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส์ราชบุรี และ กรรมการ
 ได้เดินทางเข้าพบ กสทช.เขต19ราชบุรี เพื่อพูดคุยเรื่องใบอนุญาติ กับ ท่านผู้อำนวยการ กสทช.เขต19
ท่านนิเวศ ยอดยิ่ง ได้รับการการต้อนรับ และ พูดคุยเป็นอย่างดี และ เป็นกันเอง และ ชัดเจน ในเรื่องที่ถามหัวข้อ: Re: ประธานชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส์ราชบุรี เข้าพบ กสทช.เขต19 ราชบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: อ.สำราญ ชนะบุตร ที่ พฤษภาคม 10, 2018, 02:17:16 PM
ชื่นชม ทีมงานชมรมช่างจังหวัดราชบุรี  ได้ข้อมูลที่ชัดเจน แล้วนำมาแจ้งพี่น้องเพื่อนช่าง จะได้มีขวัญกำลังใจที่ดี
นับถือ ทันเหตุการณ์ 
ขอขอบพระคุณ


หัวข้อ: Re: ประธานชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส์ราชบุรี เข้าพบ กสทช.เขต19 ราชบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: อ.สำราญ ชนะบุตร ที่ พฤษภาคม 11, 2018, 11:28:31 AM
ข้อมูล  จาก อ.อุทิศ   วรรณคร

ในส่วนเรื่องใบอนุญาติ ค้า/ซ่อมแซม/ทำ/นำเข้า/นำออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือ เครื่องหมาย ตามใบคำขอ ในรูป พร้อมในส่วนใบจำหน่าย และ จำหน่าย หรือติดตั้ง ทางกสทช.สาขาราชบุรี จะสามารถออกให้ได้ ประมาณ ปลายเดือนพฤษภาคม 2561นี้ครับ
แต่มีทางออกสำหรับ ท่านใดที่ต้องการทำด่วน ทาง ผอ.กสทช เขตราชบุรี จะช่วยเป็นธุระให้ ในการนำเรื่อง และ เอกสารขอผู้ขอ ส่งให้ สำนักงาน กสทช กลาง และ กสทช.เขตสุพรรณบุรี ให้ก่อน หากที่ราชบุรียังออกให้ไม่ได้ ครับ
สำหรับท่านใดอยู่ จังหวัด สุพรรณบุรีสามารถขอทำใบอนุญาติได้เลยที่ สำนักงาน กสทช.สาขาสุพรรณบุรี
ใบค้านี้...ต้องมีทุกร้าน และ ทุกคนที่ หากจะซ่อม หรือ ขายครับ ตามที่สำราญบางนา แจ้งและ ทำไปเมื่อวาน
เหตุที่ร้านซ่อมทุกร้านต้องมี เพราะ เข้าข่าย ซ่อม/ขาย/มีไว้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม
ตามประกาศใหม่ เครื่องรับ จานดาวเทียม และ เครื่องรับทีวีดิจิตอล ก็เข้าข่ายนั้นครับ

ในส่วนการขอใบอนุญาต

 เริ่มต้นที่ใบอนุญาต ค้า/ซ่อมแซม/ทำ/นำเข้า/นำออกซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม หรือ เครื่องหมาย โดย หากจดในนามบุคล ใช้หลักฐานคือ

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เท่านั้น แต่จะครอบคลุมแค่บุคล

หากจดในนามร้าน ใช้หลักฐานคือ

 1. สำเนาทะเบียนบ้าน
 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 3. ใบทะเบียนพาณิชย์ เท่านั้นจะครอบคลุมร้าน และบุคล

และ หากไม่ได้มาติดต่อการขออนุญาติเอง แต่ให้ผู้อืนดำเนินการให้ ต้องแนบหนังสือมอบอำนาจมาด้วย และ ติดอากรแสตมป์10บาท หากไม่มี ซื้อที่ กสทช.สาขาราชบุรี ได้เช่นกัน

*** กรณี..ร้านค้า และ นิติบุคล รายระเอียดของพาณิชย์ที่ลงไว้ ต้องมีคำว่า จำหน่ายเครื่องรับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ เครื่องวิทยุคมนาคม ที่รับสัญญานจานดาวเทียม /ดิจิตอล อยู่ในชนิดของพาณิชย์กิจด้วยครับ***

   ใบอนุญาติค้า เสียค่าใบอนุญาติ+แวต 1,070บาท อายุใบอนญาตุ 1ปี แต่หาก..ช่อมอย่างเดียวไม่ได้ขาย จะมีการขออนุญาติซ่อมแซมอย่างเดียว 500 บาท อายุใบอนุญาต 5 ปี
และ ทางกสทช.เขตราชบุรี อยากรับฟังความคิดเห็น จากผู้มีผลกระทบหลายๆฝ่าย เพื่อรายงานไปสู่กสทช.กลาง จึงปรึกษากันว่า จะประชุมเพื่อรับความคิดเห็นต่อกฏหมายมาตรา 70ที่กำลังบังคับใช้อยู่ตอนนี้ ชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส์ราชบุรี ขอเป็นตัวกลาง เพื่อเชื่อมโยงผู้มีผลกระทบกับมาตรานี้ ให้กสทช.กลางรับทราบความจริง
ทางกสทช.ราชบุรี กำลังดูงบ ประชุม เรื่องอาหารกลางวัน และ เบรคกาแฟ ให้อยู่ครับ


หัวข้อ: Re: ประธานชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส์ราชบุรี เข้าพบ กสทช.เขต19 ราชบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: อ.สำราญ ชนะบุตร ที่ มีนาคม 23, 2019, 05:31:28 PM
ข้อมูล


หัวข้อ: Re: ประธานชมรมช่างอิเล็กทรอนิกส์ราชบุรี เข้าพบ กสทช.เขต19 ราชบุรี
เริ่มหัวข้อโดย: อ.อุทิศ วรรณคร (บ้านช่าง) ที่ เมษายน 25, 2019, 03:29:37 PM
(https://image.goosiam.com/imgupload/upload94/eKsKDKdm04DR.jpg) (https://image.goosiam.com/view.asp?uid=945916&s=eKsKDKdm04DR)

ท่านใดสนใจ เตรียมเอกสารไว้ดังนี้
1/ สำเนาทะเบียนบ้าน
2/สำเนาบัตรประชาชน
3/สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์(กรณีขอใบอนุญาตในนามร้านค้า) หากขอในนามบุคลไม่ต้องใช้
4/ใบมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการ แทน

และให้ทำการ เซ็นรับรองเอกสาร สำเนาถูกต้อง และ ขีดคล่อม ว่าใช้ในการขอใบอนุญาตของ กสทช.เท่านั้น
ให้ท่าน เตรียมไว้ก่อน หาก กสทช.มีการประกาศใช้  ชมรมจะรีบแจ้ง และ ดำเนินการให้ครับ